Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga splošnih zdravnikov

Splošni zdravniki so običajno vstopna točka za postavitev diagnoze demence in oskrbo. V večini držav so to tudi osebe, ki odpirajo vrata do storitev.

Naloge na primarni ravni oskrbe obsegajo prepoznavo kognitivne motnje (tj. razlikovanje med normalnim stanjem in začetno ali razpoznavno demenco) in zaznavo fizičnih vzrokov ali delnih vzrokov za kognitivne in/ali vedenjske spremembe (npr. motnje sluha ali vida). Pomembna diagnostična vloga primarne oskrbe je prepoznava potencialno ozdravljivih ali celo reverzibilnih vzrokov za težave, npr. depresija, pomanjkanje vitaminov ali motnje v delovanju ščitnice1.

V državah Podonavja diagnostična orodja in postopki niso povsod na voljo. Na primer, v Bolgariji lahko splošni zdravniki naročijo testiranja ščitničnih hormonov in vitaminov, ne pa tudi slikanja možganov, in merjenje beljakovin v cerebrospinalnem likvorju ni krito. Na Hrvaškem lahko splošni zdravniki naročijo CT, ne pa tudi MRI; zdravstveno zavarovanje krije FDG-PET, ne pa tudi merjenja beljakovin v cerebrospinalnem likvorju2.

Za potrditev suma na demenco in prepoznavo njenega vzroka bi morali splošni zdravniki osebe napotiti na sekundarno ali terciarno raven oskrbe, tj. k nevrologu, na kliniko za spomin ali univerzitetni oddelek, kjer bi izvedli bolj obširna nevropsihološka testiranja in izpolnili diagnostične vprašalnike.

Osebe, ki bi jim napotitev še posebej koristila:

  • mlajše osebe s sumom na kognitivno motnjo ali demenco,
  • netipični potek, ki bi lahko nakazoval na demenco z žariščnimi znaki ali možganski tumor,
  • visoko tvegana stanja, kot je spremenjeno vedenje ali simptomi psihoze,
  • pomisleki glede varnosti.

Po razkritju diagnoze potrebujejo osebe z demenco in njihovi negovalci odgovore, nasvete in informacije o številnih dodatnih medicinskih in nemedicinskih vprašanjih, za veliko katerih pa specialisti zdravniki ali splošni zdravniki niso pristojni. V primerjavi z zahodnoevropskimi državami je v državah Podonavja poudarek na oskrbi po diagnozi in napotitvam v domeni specialista zdravnika in ne splošnega zdravnika.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga fizioterapevta
Naslednji v temi strokovnjaki
Načrtovanje prehodov med fazami demence

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov