Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga nevropsihologa

Pristojnosti

Nevropsiholog je strokovnjak klinične psihologije z dodatnim izobraževanjem v nevropsihologiji. Vključen je v diagnozo in zdravljenje kognitivnih in vedenjskih motenj, ki jih povzročijo možganske bolezni/poškodbe. Nevropsihologi s psihološkimi metodami (pogovor, opazovanje, testiranje in postopki ocenjevanja po lestvici) zaznajo, ocenijo in analizirajo funkcionalne pomanjkljivosti pri pacientih, ki nastanejo kot posledica cerebralnih motenj. Nevropsihološka ocena prispeva k nevrološki diagnozi. Na podlagi znanja o sestavi in funkcijah možganov lahko nevropsihologi priporočijo in izvedejo ustrezno nefarmakološko zdravljenje kognitivnih in vedenjskih motenj.

Vloga pri osebah z demenco

Nevropsiholog je odgovoren za oceno in preverjanje kognitivnih in vedenjskih težav osebe in njenega negovalca. Opravi pregled in/ali izčrpno nevropsihološko oceno. Nevropsihološka ocena v obliki ocene sprememb v kogniciji, vedenju, vsakdanjem in/ali poklicnem življenju pomaga razlikovati med nevrogeno in psihogeno motnjo.

Nevropsiholog opravi specializirano oceno:

  1. s pregledom lahko zazna in prepozna osebe, pri katerih obstaja tveganje za nastanek kognitivne motnje in demence.
  2. Izčrpna ocena ponudi informacije o prisotnosti, vrsti in ravni motenj na različnih kognitivnih področjih, tj. orientaciji, učenju, kratkoročnem in dolgoročnem spominu, zmožnosti koncentracije, kognitivnem premiku, deljeni pozornosti, sklepanju, govornem in pisnem jeziku, vidno-zaznavnih in prostorskih zmožnostih, kompleksnih in finomotoričnih spretnostih, zmožnostih razumevanja čustvenih izražanj in družbeni interakciji.
  • Nevropsiholog zbere podrobno anamnezo težav, zdravstvenih stanj in pomanjkljivosti, kar pomaga kliničnim zdravnikom opredeliti verjetno/možno diagnozo možganske patologije.
  • Nevropsiholog postavi hipotezo o možganski patologiji, ki je vzrok tega stanja, in izvede postopke ocenjevanja, če sumi na nevropsihološke motnje.
  • Nevropsiholog opredeli profil ohranjenih in motenih kognitivnih zmožnosti osebe s kognitivnimi pomanjkljivostmi/demenco, opredeli vrste in resnost motenj. V primerih poročanih vedenjskih motenj ali suma nanje (depresija, tesnobnost, razdražljivost it.) se jih tudi pregleda. Oceni se vpliv kognitivnih in vedenjskih motenj na vsakodnevne in službene aktivnosti (funkcionalna zmožnost).
  • Nevropsiholog prepozna osebne vire in svetuje o možnih in ustreznih nefarmakoloških zdravljenjih in metodah – kognitivni trening, rehabilitacija itd. 
  • Nevropsiholog je vključen v razvoj individualiziranega načrta zdravljenja, kontrolne preglede, svetovanje in pomoč.
  • Nevropsiholog izvaja nefarmakološke metode zdravljenja.
  • Nevropsiholog/klinični psiholog je vodilni strokovnjak, ki je vključen v svetovanje o prilagajanju osebe novi situaciji, tj. diagnozi demence. Osebam z demenco nudi pomoč in spodbuja zdrav način življenja.
  • Nevropsiholog opravi kontrolni pregled pri osebah z demenco, kjer opredeli učinkovitost zdravljenja in pomaga prilagoditi načrt in aktivnosti zdravljenja.

 

Pomoč k negovalcem in družini

Nevropsiholog svetuje in daje psihološko pomoč glede diagnoze in prilagajanja. Z osebo z demenco in družino se pogovarja o tveganih situacijah, preventivi in zdravem življenjskem stilu.

Sodelovanje z drugimi strokami

Nevropsiholog se pogovori o poročilu ocene z nevrologom in nevrologu pomaga opredeliti diagnozo. Pogovori se s socialnim delavcem, delovnim terapevtom in drugimi razpoložljivimi specialisti za opredelitev potrebe in virov oseb z demenco z namenom priprave individualiziranega načrta zdravljenja.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga logopedov
Naslednji v temi strokovnjaki
Vloga nevrologa

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov