Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga nevrologa

Nevrolog je zdravnik, specializiran za možganske motnje. Njegove kompetence se nanašajo na področje diagnoze in obvladovanja s farmakološkimi in nefarmakološkimi sredstvi, na področje kompleksne rehabilitacije in tudi na področje paliativne nege od trenutka, ko se postavi diagnoza, do zaključne faze demence.

Možganske bolezni so lahko pogosto izčrpavajoče motnje, ki prizadenejo telo in višje mentalne funkcije. Lahko globoko vplivajo na kakovost življenja oseb in njihovih negovalcev. Nevrologi lahko prispevajo h kakovosti življenja, tako da postavijo zgodnjo in pravilno diagnozo, izberejo prava zdravila, sodelujejo v mednarodnih raziskavah in vključujejo druge člane multidisciplinarne ekipe za vzpostavitev holističnega načrta obvladovanja.

Nevrologi so pomembna vez v takšni multidisciplinarni ekipi, saj pogosto podajo »ptičjo perspektivo« situacije osebe, se aktivno učijo od drugih strok in s svojim znanjem pomagajo izboljšati kakovost življenja oseb z demenco in njihovih negovalcev.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga nevropsihologa
Naslednji v temi strokovnjaki
Vloga psihiatrov

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov