Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga socialnih delavcev

Socialni delavni imajo pomembno vlogo, saj pomagajo zdravnikom pri usklajevanju storitev. V splošnem so naloge socialnega dela naslednje: prepoznavanje potreb, preferenc in virov posameznika; vzpostavitev, organizacija in nudenje pomoči, usklajevanje storitev, vzpostavljanje omrežij in odpravljanje pomanjkljivosti in ovir.

Glavne odgovornosti socialnega delavca so:

  • predstavitev oskrbnih domov, enot za posebno nego, dnevnih centrov, oskrbe ob koncu življenja, hospicev
  • Napotitev na konkretne storitve (prevoz, pomoč na domu, obroki, nefarmakološke terapije)
  • Pomoč pri prehodu na alternativne oskrbne nastanitve
  • Napotitev na programe pomoči za osebe z demenco in negovalce
  • Sodelovanje z lokalnimi agencijami in organizacijami
  • Posredovanje izobraževalnih gradiv in virov
  • Svetovanje o pravnih (zdravstvena oporoka, zavarovanje, odgovornost) in finančnih zadevah
  • Prepoznava osebnih ciljev, pomoč pri načrtovanju življenja
  • Socialni delavci in tudi specializirane medicinske sestre lahko na bolj formalen način prevzamejo vlogo upravljalcev primera.

Kar zadeva diagnozo, so socialni delavci posebej izučeni za ocenjevanje potreb osebe in svetovanje o tem, katere storitve bi bile zanjo najprimernejše. Njihova vloga pri izčrpni oceni je prepoznati osebno pomembne cilje, ugotoviti finančne, pravne ali zavarovalne težave, analizirati mrežo oskrbe (znotraj in zunaj družine) in oceniti življenjsko okolje, vključno z razpoložljivimi viri 2.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga farmacevta
Naslednji v temi strokovnjaki
Vloga fizioterapevta

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov