Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok

Obravnava demence zahteva učinkovito sodelovanje, ki mora vključevati tudi osebe z demenco in njihove negovalce.

Oseba v središču

Katere so glavne potrebe oseb z demenco?

Potrebe oseb z demenco so večplastne in se med osebami razlikujejo. Lahko se jih razvrsti v pet glavnih kategorij: informacije, nadzor simptomov, aktivnost in sodelovanje, družbena povezanost in neodvisnost in samostojnost. Očitno je, da so potrebe oseb z demenco tesno povezane s kakovostjo njihovega življenja. Metode zdravljenja, ki izpolnjujejo potrebe oseb z demenco, prispevajo k izboljšanju kakovosti njihovega življenja.

Izpolnjevanje potreb izboljšuje kakovost življenja

 

Ali lahko osebe z demenco sodelujejo pri sprejemanju odločitev?

V fazi blage demence sposobnost sprejeti razumno odločitev ni okrnjena. Vendar pa sta večplastno razumevanje in utemeljevanje že poslabšana. Zmožnost dajanja utemeljenega soglasja s časom hitro upada. To kaže, da morajo biti osebe z demenco vključene v sprejemanje odločitev v zgodnji fazi. Poleg tega je treba odločitve in izbire predstaviti na enostaven, razumljiv in postopen način.

Katere so glavne potrebe neformalnih negovalcev?

Glavne potrebe (družinskih) negovalcev oseb z demenco so informacije (o diagnozi, prognozi, možnostih zdravljenja in razpoložljivih storitvah ter o organizaciji in financiranju oskrbe), strategije za spopadanje s problematičnim vedenjem osebe z demenco (apatija, agresivnost, razdražljivost in drugo), načini shajanja s svojimi težavnimi čustvi (jeza, stiska, osamljenost, žalost, depresija), nasvet za obvladovanje spremenjenih vlog in odnosov (nove naloge, navzkrižje med vlogami, izguba vzajemnosti in bližine) in pomoč pri komunikaciji.

Za izpolnjevanje večplastnih potreb je potreben načrt oskrbe

Vse potrebe ne nastopijo hkrati in se v času napredovanja demence močno spreminjajo. Ukrepe je treba načrtovati in usklajevati, da se zadane bistvo potrebe in se izkoristijo prednosti sinergij. V idealnem primeru bi morali vključeni strokovnjaki med seboj sodelovati, da bi pripravili individualni načrt oskrbe, ki upošteva potrebe posameznika glede na spol, etnično pripadnost, starost, raven izobrazbe, prejšnji življenjski stil in telesno zdravje. Ekipo, ki nudi oskrbo, bi moral voditi zdravnik (npr. splošni), medicinska sestra ali socialni delavec.

Sodelovanje se poplača

Sodelovanje v ekipi zahteva nekaj več truda in časa strokovnjakov, vendar se zelo verjetno poplača v smislu učinkovitejšega zdravljenja, manjše potrebe po ponovnih obiskih in obvladovanju kriznih situacij ter večjem zadovoljstvu oseb z demenco in negovalcev z zdravljenjem. Sodelovanje prinaša koristi vsem vpletenim.

Več informacij

To poglavje je namenjeno vsem, ki želijo izvedeti nekaj več o kompleksnih potrebah oseb z demenco in njihovih neformalnih negovalcev.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Sodelovalna mreža
Naslednji v temi strokovnjaki
Opis obvalodovanja s sodelovanjem različnih strok

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov