Dobrodošli na portalu z informacijami o demenci
Preberete si lahko različne informacije o demenci, njenih simptomih in zdravljenju.

Portal smo ustvarili, da bi vam pomagali, da se lažje spoznate s ključnimi dejstvi o demenci - o njenih vzrokih, dejavnikih tveganja, simptomih in posledicah.

Demenca ni običajen del staranja, ampak zdravstveno stanje
Veliko starostnikov toži o svoji kogniciji, zlasti spominu. Demenca je zdravstveno stanje, ki vpliva na celotno osebo. 

Spremeni kognitivne zmožnosti, funkcionalno zmožnost, vedenje in telesno stanje.

Eden izmed razlogov, da demenca pogosto ni odkrita v zgodnji fazi, je, da splošna javnost in pogosto tudi strokovnjaki obravnavajo znake in simptome demence kot običajen del staranja in demence ne vidijo kot nečesa, kar bi bilo treba obravnavati npr. v zdravnikovi ordinaciji. Pomembno je vedeti, da demenca ni običajno stanje v starosti niti neko stanje duševne bolezni. Demenca je zdravstveno stanje, ki ima svoje vzroke in prepoznavne ter obvladljive simptome.

Kako prepoznati demenco?
Zgodnji znaki se lahko nanašajo na kateri koli vidik vzorca simptomov demence. Nekaj primerov:
Pozornost

Hitra izguba pozornosti, izgubljanje niti pogovorov, raztresenost.

Spomin

Pozabljanje datumov ali dogodkov, nenehno spraševanje po istih informacijah.

Orientacija

Mešanje časa v dnevu ali dneva v tednu, izgubljanje v nepoznanem okolju.

Jezik

Pomanjkanje globine, logike in natančnosti; težave pri iskanju besed med govorjenjem.

Izvršilne funkcije

Težave pri ravnanju z denarjem, načrtovanju potovanja ali vodenju gospodinjstva.

Vsakodnevne aktivnosti

Naloge trajajo dlje, težave v službi in pri bolj zapletenih nalogah.

Vedenje

Manjša pobuda, spremembe pri družbenih stikih, razdražljivost, neučakanost.

Medosebni odnosi

Manj empatije in naklonjenosti, manj zanimanja za druge, večja trenja.

Vpliv demence se ne začne z razkritjem diagnoze, temveč veliko prej. Življenje z demenco se začne v fazi, ko oseba ugotovi motnje v spominu, in se nadaljuje s fazo postavitve diagnoze ter poskusi osebe, da to motnjo vključi v svoje vsakdanje življenje.

Razumevanje demence
Plati in faze demence

Faze demence niso nepredvidljive. Demenca, zlasti demenca pri nevrodegeneracijah, je kontinuum in zato ne obstaja ostrih ločnic med fazami. Faze primarno označuje vključenost v vsakdanje aktivnosti.

Subjektiven kognitivni upad

Oseba zazna, da njene kognitivne zmožnosti niso takšne, kot so bile prej, vendar pa so rezultati nevropsihološke presoje znotraj normalnih vrednosti.

Blag kognitivni upad

Sprememba lahko nastane v eni ali več kognitivnih domenah (npr. spomin, izvršilna funkcija, pozornost, jezikovne ali vizualno-prostorske spretnosti). Običajno se deli glede na prisotnost motnje spomina na upad z izgubo spomina ali brez.

Blaga demenca

Aktivnosti, kot so kuhanje, nakupovanje in obvladovanje zdravil, postanejo rahlo omejene, medtem ko je vpliv na osnovne dejavnosti, kot so osebna higiena, oblačenje in prehranjevanje, običajno viden v fazi zmerne demence.

Zmerna demenca

Osebe imajo resne težave s spominom in slabo presojo. Lahko so zmedene glede časa ali kraja. Prav tako imajo lahko težave s priklicem svojih osebnih informacij, kot je naslov ali telefonska številka.

Huda demenca

V pozni fazi demence večina posameznikov potrebuje nenehno pomoč in pogosto so sprejeti v domove za bolniško nego.

Zdravljenje demence
Takoj, ko se diagnoza postavi in razkrije osebi z demenco, je treba začeti z dolgoročnim obvladovanjem demence, tako da se osebe z demenco in njihove negovalce usmeri na ustrezne storitve.

Ker demenca ljudem povzroča številne težave, obstaja veliko možnosti za pomoč in podporo ter da je spekter metod zdravljenja zelo širok.Zdravljenje demence mora biti usmerjeno v izboljševanje ali ohranjanje kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih negovalcev. Zdravljenje mora biti holistično in mora vključevati kombinacijo farmakoloških in nefarmakoloških metod ter biti prilagojeno posameznikovim potrebam v vseh fazah demence.

Kako pomagati osebam z demenco?

Prilagoditev bivalnega okolja

Prilagoditev bivalnega okolja: osvetlitev, raven hrupa, temperatura, jasnost, dražljaji in orientacija. Spremembe je potrebno uvesti postopoma.

Prilagoditev komunikacije

Prilagoditev komunikacije: upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na komunikacijo, kot so težave s sluhom, kognitivne motnje in jezikovno nazadovanje.

Zdravljenje z različnimi metodam

Zdravljenje osebe z demenco vključuje različne pristope: farmakološke metode, nefarmakološke metode, pomoč družini in negovalcem in v zadnjih fazah tudi popolno in sočutno oskrbo ob koncu življenja.

Oskrba ob koncu življenja

Na žalost demenca še vedno ostaja neozdravljivo, nezadržno napredujoče zdravstveno stanje. V poznih fazah so osebe z demenco popolnoma odvisne od sočutne oskrbe.

Pomoč negovalcem
Skrb za osebo z demenco predstavlja velikansko breme za neformalne (družinske) negovalce in pogosto povzroča resno čustveno, telesno in finančno izčrpanost.

Poučevanje negovalcev in pomoč skupnosti dokazano pomagata pri zmanjševanju stiske in preprečevanju izgorelosti negovalcev. Pomembno vlogo lahko igra združenje za Alzheimerjevo bolezen ali podobne organizacije, tako da nudijo usposabljanje, izobrazbo in linije za pomoč negovalcem. Drug ključni vir so dnevni centri, ki nudijo dnevne aktivnosti za osebe z demenco. Obstaja tudi veliko uporabnih spletnih virov.

Preberite si več o demenci

Razumevanje
 demence
Prepoznavanje
 demence
Zdravljenje demence
Informacije za strokovnjake
Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok

S svojim znanjem in spretnostmi lahko zdravstveni delavci omogočite velike koristi bolnikom z demenco in njihovim negovalcem ter pomembno prispevate h kakovosti njihovega življenja. Ta program vam bo pomagal izboljšati vaše znanje in spretnosti na področju demence ter vam olajšal in izboljšal poklicno življenje.

Informacije za podjetja
Vzpostavite svojo storitev na področju demence

Nasveti, kako uresničiti lastno vizijo, vam bodo pomagali najti navdih za vzpostavitev ali izboljšanje vaše storitve za osebe z demenco in njihove negovalce. Oglejte si primere dobrih praks vodenja, širjenja informacij in financiranja projekta.