Sodelovanje za obvladovanje demence

Obravnava demence zahteva učinkovito sodelovanje, ki mora vključevati tudi osebe z demenco in njihove negovalce.

Vsak član ekipe prispeva svoje edinstveno znanje, spretnosti in izkušnje, ki pomagajo in krepijo celotno ekipo

Zakaj obvladovanje s sodelovanjem različnih strok?
Za razliko od telesnih in psihiatričnih motenj ima demenca močan vpliv na intelektualno zmožnost, stopnjo in vrsto aktivnosti posameznika ter na njegova čustva, vedenje in medosebne odnose. Zato obvladovanje demence ne pomeni le zdravljenja zdravstvenega stanja, temveč preureditev celotnega življenja osebe, da se omogoči shajanje in prilagoditev na drastične spremembe.

To je ogromna naloga, ki je ne more opraviti en sam strokovnjak ali ena sama strokovna skupina. Za zagotovitev izčrpne in osebi prilagojene obravnave je potrebna mreža medsebojno sodelujočih strokovnjakov.

Poklici in njihove vloge

Različne potrebe zahtevajo različne strokovnjake

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci. Potrebno je strokovno znanje na medicinskem, psihološkem, negovalnem, socialnem, organizacijskem, finančnem in duhovnem področju.

Vloge različnih članov v ekipi oskrbe:

 • Postavi diagnozo demence in vzpostavi načrt oskrbe
 • Oceni osebe z demenco, ki kažejo nepričakovane spremembe za to stanje oz. netipičen ali neobičajen potek
 • Je na voljo v nujnih primerih
 • Pregleda načrt oskrbe, neprekinjeno ocenjuje kognicijo in druge simptome
 • Usklajuje oskrbo z drugimi strokovnjaki in ponudniki storitev
 • Napoti na storitve, npr. fizioterapijo, delovno terapijo
 • Organizira kontrolne preglede
 • Osebi z demenco in družini pojasni metode zdravljenja
 •  
 • Osebam z demenco in njihovim negovalcem pojasni področje demence in oskrbe
 • Pomaga pri konkretnih storitvah, npr. transport, pomoč na domu, dostava obrokov, dnevni centri za odrasle
 • Ponudi pomoč pri prehodu na alternativne nastanitve z oskrbo, npr. oskrbni dom
 • Sodeluje z lokalnimi agencijami in organizacijami, npr. organizacijami za paciente
 •  
 • Opravi in pojasni nevropsihološke teste
 • Lahko igra ključno vlogo pri diagnozi in spremljanju
 • Je psiholog in nudi svetovalne in terapevtske storitve, npr. obvladovanje vedenja, kognitivno-vedenjska terapija
 • Lahko vodi programe za kognitivno stimulacijo
 •  
 • Oceni varnost doma
 • Izvaja trening kognitivnih veščin
 • Ocenjuje opravljanje vsakodnevnih aktivnosti
 • Ocenjuje sposobnost vožnje
 • Poučuje o podporni tehnologiji
 • Ocenjuje tveganje padcev
 • Izvaja trening telesne pripravljenosti (moč, vzdržljivost, gibljivost, ravnotežje)

Storitve in ustanove

Kakšnim potrebam bi morale zadostiti storitve in ustanove?

V času demence se potrebe oseb z demenco in njihovih neformalnih (družinskih) negovalcev spreminjajo. V zgodnji fazi osebe z demenco in njihovi negovalci potrebujejo storitve, ki jim pomagajo vzdrževati normalno stanje in nadaljevati življenje doma s kar najmanj spremembami. V zmerni fazi so lahko storitve v skupnosti potrebne kot dodatek pomoči doma. V hudi fazi pa je lahko zaradi vse večje potrebe po pomoči treba pomoč na domu in v skupnosti zamenjati s storitvami v ustanovah.