Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga farmacevta

Farmacevti so najdostopnejši zdravstveni strokovnjaki, na katere se lahko ljudje obrnejo.

Kot strokovnjaki na področju primarne oskrbe, ki se redno srečujejo z ljudmi, so lahko eni izmed prvih, ki prepoznajo znake demence ali se z osebo pogovorijo o težavah s spominom. Farmacevt lahko ljudi pomiri in jih spodbudi, da hitro poiščejo pomoč.

Ko pacient prejme diagnozo demence, lahko farmacevt njemu in njegovim negovalcem pomaga pri zdravilih in priporoča druge izdelke ali dejanja, ki bi lahko pomagala njihovemu stanju. Kot strokovnjaki za zdravila in njihovo uporabo so farmacevti v dobrem položaju, da osebam z demenco pomagajo do najboljših rezultatov od zdravil. Za osebe z demenco je terapija z zdravili zelo zapletena. Veliko ljudi z demenco ima hkrati tudi druga bolezenska stanja. Nujno je izčrpno pregledati vsa zdravila, tj. zdravila za demenco in zdravila, ki jih oseba jemlje za druga bolezenska stanja. Farmacevti lahko pomagajo tako, da izpostavijo potencialno problematična medsebojna vplivanja med zdravili ali zdravila, ki bi lahko poslabšala stanje osebe.

Farmacevt lahko pomaga družinam z osebo z demenco, tako da jih napoti na lokalne službe za pomoč, kjer lahko prejmejo potrebno praktično ali čustveno pomoč, ter jim lahko tako pomaga premagati stigmo, povezano s težavami z mentalnim zdravjem.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga medicinske sestre
Naslednji v temi strokovnjaki
Vloga socialnih delavcev

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov