Storitve in ustanove

V času demence se potrebe oseb z demenco in njihovih negovalcev spreminjajo: od storitev, ki jim pomagajo vzdrževati normalno stanje s čimmanj spremembami pa vse do pomoči s storitvami v ustanovah.

Storitve pomoči na domu, v skupnosti in institucionalne storitve

V času demence se potrebe oseb z demenco in njihovih neformalnih (družinskih) negovalcev spreminjajo. V zgodnji fazi osebe z demenco in njihovi negovalci potrebujejo storitve, ki jim pomagajo vzdrževati normalno stanje in nadaljevati življenje doma s kar najmanj spremembami. V zmerni fazi so lahko storitve v skupnosti potrebne kot dodatek pomoči doma. V hudi fazi pa je lahko zaradi vse večje potrebe po pomoči treba pomoč na domu in v skupnosti zamenjati s storitvami v ustanovah.

Storitve pomoči na domu

Storitve, ki omogočajo pomoč na domu, imajo veliko prednosti. Ker se ne spremeni okolje, ne pride do težav s prilagoditvijo in ohranijo se lahko prejšnji interesi, hobiji in družbeni odnosi in poleg tega so stroški precej nizki. Storitve na domu morda ne bodo zadostovale v primeru akutne bolezni osebe z demenco ali negovalca, pri osebah, ki pogosto odtavajo ali so nenehno inkontinentne ali agresivne, ali pa v primeru nevarnosti doma (plin, ogenj, voda).

Klic v sili

Linija za pomoč 24/7, ki jo sproži naprava, ki se jo lahko nosi na zapestju, omogoča nadzor in je priročen in hiter dostop do storitev v nujnem primeru.

Mobilne medicinske ekipe

Strokovne službe, ki skrbijo za zdravila, injekcije, osebno higieno, oskrbo pri inkontinenci in svetovanje pri soočanju z zahtevnimi vedenji.

Pomočniki na domu

Posebej usposobljeno osebje, ki pomaga pri čiščenju, nakupovanju, nadziranju oseb doma.

Dostava obrokov

Veliko organizacij nudi obroke, ki jih pripeljejo na dom oseb kadar koli med dnevom.

Storitve pomoči v skupnosti

Skupine za samopomoč

Redna srečanja oseb z zgodnjo demenco, kjer si lahko izmenjajo izkušnje, sodelujejo v aktivnostih in prejemajo čustveno pomoč.

Srečanja za pomoč negovalcem

Redna srečanja družinskih in drugih neformalnih negovalcev, kjer prejmejo informacije o bolezni svojih najbližjih in si pridobijo znanje na področju komunikacije, aktivnosti za osebe z demenco in razpoložljivih storitev in virov.

Nadomestna oskrba

Nekatere organizacije začasno skrbijo za osebo z demenco zunaj doma.

Dnevni centri za odrasle

Te ustanove sprejmejo 10–20 gostov za več ur med dnevom ali za ves dan, en ali več dni v tednu; obiskovalci imajo zagotovljeno hrana, nadzor in aktivnosti.

Institucionalne storitve

Nastanitvena oskrba

Osebe z demenco v blagi do zmerni fazi tukaj pogosto preživijo kar nekaj časa. Dnevna osebna oskrba jim omogoča, da ohranijo svoje zdravje in varnost ter nekaj svoje neodvisnosti, sobe so še vedno zasebne, nega, ki jo nudi osebje, pa ni niti individualna niti na voljo 24/7.

Objekti za skupno življenje

Objekti za skupno življenje so ustrezni za tiste osebe z demenco, ki nimajo veliko zdravstvenih težav, a potrebujejo pomoč pri bolj zapletenih vsakodnevnih aktivnostih. Osebe običajno živijo v zasebnem stanovanju, osebje pa je na voljo za pomoč 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Enote za posebno nego

V idealnem primeru so enote za posebno nego majhne in domačne ter sprejmejo 8-12 posameznikov. Enote so posebej oblikovane za osebe z demenco ter jim zagotavljajo varnost s sistemi zaklepa vrat in oznakami. Osebje, ki je usposobljeno za obvladovanje vedenjskih in psiholoških simptomov demence zagotavlja nadzor 24/7.

Paliativna oskrba

Paliativno oskrbo lahko izvajajo strokovnjaki za področje paliativne oskrbe v okviru drugih vrst institucionalnih storitev (npr. v enotah za posebno nego). V zaključnih fazah življenja se lahko osebe tudi premesti v oskrbni dom za paliativno oskrbo, kjer so deležne bolj specializirane paliativne oskrbe.

Storitve in ustanove, vključene v oskrbo v vseh fazah demence:

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Predstavitev storitev in ustanov
Naslednji v temi strokovnjaki
Načrtno in proaktivno sodelovanje

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov