O projektu

Vsebina na strani je del projekta Indeed, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije (ERDF, IPA). Vanj je bilo vključenih 10 držav iz Podonavja (poleg Slovenije še Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Romunija in Slovaška), glavni cilj projekta pa je širši strokovni javnosti ponuditi nabor izobraževalnih in uporabnih znanj za kvalitetno in čim bolj učinkovito oskrbo obolelih z demenco ter njihovih svojcev.

Projekt INDEED je temeljil na treh med seboj povezanih stebrih – izobraževalnem, povezovalnem in ustvarjalnem. Prvi steber ponuja znanje za izobraževanje različnih strokovnih skupin, ki kakorkoli sodelujejo z obolelimi za demenco ali njihovimi svojci (npr. zdravniki, delovni terapevti, psihologi, socialni delavci, ipd.). Na voljo bodo splošna znanja iz določenih področij, kot so diagnosticiranje demence, uporaba farmakoloških sredstev, komunikacija, ipd., in pa tudi povezave do bolj poglobljenih znanj in izsledkov iz teh področij. Namen drugega dela je podati širšo sliko in informacije o tem, kako različne poklicne skupine in profili pripomorejo pri kakovostni oskrbi na področju demence. Drugi steber se osredotoča na vzpodbujanje povezovanja različnih strokovnih in interesnih skupin na področju oskrbe obolelih z demenco, namen le-tega pa je preko intradisciplinarne povezanosti ponuditi celostno in kakovostno oskrbo obolelim. Cilj tretjega stebra je vzpodbuditi iskanje in razvijanje novih idej in rešitev, ki bi olajšale diagnosticiranje, zdravljenje in oskrbo obolelih z demenco. Tu bodo zainteresiranim na voljo podjetniška znanja in usmeritve, ki bodo olajšale postopek razvoja izdelka ali storitve in preboja na trg.

Leta 2021 smo vsebino prenesli na stran www.vseodemenci.si, vsebine pa so na voljo tudi v drugih jezikih patnerskih držav:

Bolgarija: http://dementia-bulgaria.com/
Romunija: https://indeed-project.ro/
Slovaška: https://centrummemory.sk/inovacie-pre-demenciu
Angleška različica: : https://indeed-project.eu/

Podatki o projektu INDEED: www.interreg-danube.eu/approved-projects/indeed