Opis obvalodovanja s sodelovanjem različnih strok

Za razliko od telesnih in psihiatričnih motenj ima demenca močan vpliv na intelektualno zmožnost, stopnjo in vrsto aktivnosti posameznika ter na njegova čustva, vedenje in medosebne odnose. Zato obvladovanje demence
Read More

Oseba v središču

Katere so glavne potrebe oseb z demenco? Potrebe oseb z demenco so večplastne in se med osebami razlikujejo. Lahko se jih razvrsti v pet glavnih kategorij: informacije, nadzor simptomov, aktivnost
Read More

Sodelovalna mreža

Kdo potrebuje medstrokovno ekipo? Nihče ne zmore obvladovati večplastnih potreb oseb z dolgotrajnim zdravstvenim stanjem, kot je demenca. Večplastne potrebe morajo obravnavati medstrokovne ekipe. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki lahko
Read More

Načrtno in proaktivno sodelovanje

Kaj je načrt oskrbe? Načrt oskrbe je pisni načrt, ki je jasen, enostaven in natančen. Pojasnjevati mora, kakšno oskrbo oseba prejema, vsebovati mora načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v prihodnosti
Read More

Storitve pomoči na domu, v skupnosti in institucionalne storitve

V času demence se potrebe oseb z demenco in njihovih neformalnih (družinskih) negovalcev spreminjajo. V zgodnji fazi osebe z demenco in njihovi negovalci potrebujejo storitve, ki jim pomagajo vzdrževati normalno
Read More

Predstavitev storitev in ustanov

Objekti za skupno / samostojno življenje oseb z demenco Dnevni centri Enote za posebno nego Paliativna oskrba Nadomestna oskrba Mobilne ekipe negovalcev
Read More

Načrtovanje prehodov med fazami demence

Prehod pomeni, da se pri osebi spremeni relativno stabilna faza demence, kar zahteva različne prilagoditve v organizaciji življenja. V času demence obstaja več predvidljivih prehodov in v poznejših fazah to
Read More

Vloga splošnih zdravnikov

Splošni zdravniki so običajno vstopna točka za postavitev diagnoze demence in oskrbo. V večini držav so to tudi osebe, ki odpirajo vrata do storitev. Naloge na primarni ravni oskrbe obsegajo
Read More

Vloga socialnih delavcev

Socialni delavni imajo pomembno vlogo, saj pomagajo zdravnikom pri usklajevanju storitev. V splošnem so naloge socialnega dela naslednje: prepoznavanje potreb, preferenc in virov posameznika; vzpostavitev, organizacija in nudenje pomoči, usklajevanje
Read More