Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok

Obravnava demence zahteva učinkovito sodelovanje, ki mora vključevati tudi osebe z demenco in njihove negovalce.

Opis obvalodovanja s sodelovanjem različnih strok

Za razliko od telesnih in psihiatričnih motenj ima demenca močan vpliv na intelektualno zmožnost, stopnjo in vrsto aktivnosti posameznika ter na njegova čustva, vedenje in medosebne odnose. Zato obvladovanje demence ne pomeni le zdravljenja zdravstvenega stanja, temveč preureditev celotnega življenja osebe, da se omogoči shajanje in prilagoditev na drastične spremembe.

Zakaj obvladovanje s sodelovanjem različnih strok?

To je ogromna naloga, ki je ne more opraviti en sam strokovnjak ali ena sama strokovna skupina. Za zagotovitev izčrpne in osebi prilagojene obravnave je potrebna mreža medsebojno sodelujočih strokovnjakov.

Obvladovanje demence pomeni preureditev celotnega življenja osebe

Medstrokovna ekipa je skupina povezanih strokovnjakov zdravstvene oskrbe, ki tesno medsebojno sodelujejo in pogosto komunicirajo z namenom optimizacije oskrbe. Vsak član ekipe prispeva svoje edinstveno znanje, spretnosti in izkušnje, s čimer pomaga in krepi celotno ekipo.

Večina strokovnih skupin mora sodelovati v vseh fazah demence, vendar so nekatere najustreznejše v blagi in zmerni fazi. Vse strokovne skupine se morajo zavedati, da so njihove vloge pri obvladovanju demence pomembne in da je sodelovanje bistvenega pomena. Sodelovanje udeležencev v mreži mora biti vodeno in usklajevano s skupnim načrtom oskrbe.

Vsak član ekipe prispeva svoje edinstveno znanje, spretnosti in izkušnje, ki pomagajo in krepijo celotno ekipo

Kaj je dodana vrednost obvladovanja demence s sodelovanjem več strok?

Medstrokovna ekipa omogoča prednosti osebam z demenco in negovalcem, pa tudi vpletenim strokovnjakom.

Prednosti za osebe z demenco in negovalce so:

 • Izčrpna ocena oseb z demenco in negovalcev
 • Osebi prilagojena metoda zdravljenja in rešitve
 • Načrtovane, usklajevane in proaktivne metode zdravljenja
 • Boljša uporaba razpoložljivih farmakoloških zdravljenj
 • Večja uporaba nefarmakoloških metod zdravljenja
 • Nižja pojavnost vedenjskih težav
 • Napotitev na programe za izobraževanje negovalcev
 • Manjša stiska in depresija negovalcev
 • Manj pogosti sprejem v dom za starejše občane in oskrbni dom

Prednosti za strokovnjake so:

 • Učinkovito usklajevanje in komunikacija
 • Boljše reševanje težav
 • Boljše upoštevanje zdravstvenih smernic
 • Učinkovita uporaba virov
 • Manj kliničnih napak in podvajanja dela
 • Boljši prehodi pri oskrbi
 • Boljše zaznavanje sočasnih in potencialno ozdravljivih stanj

Obvladovanje s sodelovanjem različnih strok nudi prednosti osebam z demenco, negovalcem in strokovnjakom

Kakšni so finančni vidiki obvladovanja demence s sodelovanjem več strok?

Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok najprej zahteva dodaten čas in trud za vzpostavitev ustreznih komunikacijskih kanalov in dokumentacijskih sistemov. Vendar pa je v končni fazi sodelovalni model oskrbe lahko stroškovno nevtralen ali celo zniža stroške, saj se zmanjša stopnja institucionalizacije, sprejemov v bolnišnice in neustrezne uporabe zdravstvenih in socialnih storitev, ki imajo ključno vlogo pri nastanku stroškov. Sodelovalni model oskrbe ima zlasti potencial pri izboljšanju kakovosti življenja z nižjimi stroški v primerjavi z običajno oskrbo.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Oseba v središču

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov