Predstavitev posameznih poklicev in njihove vloge

Za zagotovitev ključnih sestavin kakovostnega življenja je potrebna vrsta strokovnjakov, s katerimi se srečajo osebe z demenco in njihovi negovalci.

Vloga medicinske sestre

Medicinska sestra je lahko zaposlena v bolnišnici, kliniki ali socialni ustanovi. Z osebami z demenco in negovalci sodeluje v vseh teh okoljih.

Prepoznavanje demence

Približno četrtina bolnikov v splošni bolnišnici ima lahko demenco in pri tej skupini obstaja večja nevarnost za ponovno hospitalizacijo in smrt kot pri drugih bolnikih z enakimi stanji. Natančna diagnoza demence, depresije ali delirija je ključ do pravilnega zdravljenja. Medicinske sestre, ki so pozorne, sočutne in jim pacienti zaupajo, v vsakem okolju pomembno prispevajo k prepoznavi stanja in oskrbi oseb z demenco. Pomemben vidik vloge medicinske sestre v bolnišnici, ambulanti (npr. splošni) ali ustanovi za dolgotrajno oskrbo je opazovati in poročati o vseh potencialnih znakih demence. Ponekod so medicinske sestre usposobljene tudi za izvajanje kognitivnih preiskav (npr. z MMSE).

Zdravljenje demence

Del vloge medicinske sestre je pojasniti in njihove stranske učinke pacientom in njihovim družinskim članom zdravila; jasna pojasnila pomagajo pri sprejemanju odločitev in so podlaga za prostovoljno privolitev. Medicinske sestre morajo vedeti tudi, kje lahko najdejo dodatne informacije in kako usmeriti osebe, da bodo prejele več informacij ali pomoči. Poleg tega tudi nudijo pomoč pri odmerjanju zdravil v ustanovah.

Skrb za osebo z demenco

Z dobrim načrtovanjem nege in sodelovanjem s kolegi iz sekundarne oskrbe ali s svetovanjem in pomočjo družinskim negovalcem v ustanovah skupnosti lahko medicinske sestre pomagajo zagotoviti, da osebe z demenco prejmejo dovolj tekočine in hranil, da telovadijo in gredo normalno na stranišče (to bo tudi pomagalo zagotoviti, da se zdravila učinkovito presnovijo. Terapevtski odnos med medicinsko sestro in pacientom je bistven za visokokakovostno negovalno oskrbo. Medicinske sestre opravljajo nego pri najintimnejših higienskih aktivnostih (kopanje/tuširanje, krtačenje las, preoblačenje …). Z enostavnimi dejanji, kot je skrb, da osebe z demenco res vzamejo osebne predmete, kot so slušni pripomočki in očala, v bolnišnico ali na preglede; medicinske sestre jim lahko pomagajo sodelovati v pogovorih in kar najbolj izboljšati orientacijo in osebne odločitve. Storitve, ki jih opravi medicinska sestra, so lahko zelo v pomoč družinskim negovalcem. 

Sodelovanje z drugimi strokovnjaki

Medicinska sestra sodeluje z osebnim zdravnikom ali specialistom in opravi zdravniški poseg na podlagi priporočila zdravnika. Lahko ima veliko pomembnih informacij o stanju in zdravju osebe z demenco in te informacije so lahko uporabne drugim strokovnjakom, ki pridejo v stik z osebo, npr. delovnim terapevtom ali socialnim delavcem.

Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Vloga psihiatrov
Naslednji v temi strokovnjaki
Vloga farmacevta

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov