Načrtno in proaktivno sodelovanje

Kaj je načrt oskrbe? Načrt oskrbe je pisni načrt, ki je jasen, enostaven in natančen. Pojasnjevati mora, kakšno oskrbo oseba prejema, vsebovati mora načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v prihodnosti
Read More

Sodelovalna mreža

Kdo potrebuje medstrokovno ekipo? Nihče ne zmore obvladovati večplastnih potreb oseb z dolgotrajnim zdravstvenim stanjem, kot je demenca. Večplastne potrebe morajo obravnavati medstrokovne ekipe. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki lahko
Read More

Oseba v središču

Katere so glavne potrebe oseb z demenco? Potrebe oseb z demenco so večplastne in se med osebami razlikujejo. Lahko se jih razvrsti v pet glavnih kategorij: informacije, nadzor simptomov, aktivnost
Read More

Opis obvalodovanja s sodelovanjem različnih strok

Za razliko od telesnih in psihiatričnih motenj ima demenca močan vpliv na intelektualno zmožnost, stopnjo in vrsto aktivnosti posameznika ter na njegova čustva, vedenje in medosebne odnose. Zato obvladovanje demence
Read More