Vpliv na osebo z demenco

Pojav demence v življenju močno vpliva na posameznika in njegovo družbeno mrežo. Strokovnjaki lahko zagotovijo bolj izčrpno oskrbo, osredotočeno na osebo, če razumejo, kaj doživljajo oseba z demenco in njena
Read More

Faze in simptomi demence

Simptomi demence Demenca je vzorec simptomov, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Vzorec simptomov je heterogen tako glede vrste (npr. kognicija, vedenje) kot tudi resnosti (blagi do hudi) simptomov. Kvalitativen
Read More

Vzroki za pojav demence

Demenca ni bolezen, temveč je stanje, ki ga lahko povzročijo različne bolezni. Najpogosteje je posledica možganske bolezni, pri kateri živčne celice izginejo zaradi nevrodegenerativnega procesa ali ker usahnejo zaloge energije
Read More

Demenca ni del običajnega staranja

Veliko starostnikov toži o svoji kogniciji, zlasti spominu. Morda potrebujejo več časa, da se spomnijo stvari, hitreje jim upade koncentracija in lahko imajo težave pri opravljanju več stvari hkrati. Težko
Read More

Uvod v razumevanje demence

Demenca je zdravstveno stanje, ki vpliva na celotno osebo. Spremeni kognitivne zmožnosti, funkcionalno zmožnost, vedenje in telesno stanje. S svojim znanjem in spretnostmi lahko zdravstveni delavci omogočite velike koristi bolnikom
Read More